İSTİKLAL YOLUNDAN ZAFER YOLUNA 25 HAZİRAN 06 TEMMUZ 2018 (6 ve 7 nci Gün Çubuk-Ankara-TBMM Müzesi-Anıtkabir-Alagöz-Polatlı-Yassıhüyük-Çekirdeksiz)Bu gün çok önemli bir gün.
İstiklal Yolundan Zafer Yoluna yolculuğumuzun İstiklal Yolunda ki son aşamadayız.Ve bu gün çok önemli bir yeri ziyaret edeceğiz.
Atamızı ziyaret edeceğiz.
Ruhuna dua okuyup, saygı duruşunda bulunacağız.Bu gün Anıtkabir ziyaretimiz var.
O yüzden  kendimi bu güne beynen hazırladım.Ben hazırım Atamın huzuruna çıkmaya.
Bu proje kapsamında çok önemli bir yol kat ettiğimiz inancındayız.Ben bir yol açtım,peşimizden gelenler olur düşüncesindeyim.
İstiklal Yolundan Zafer Yoluna  yolculuğumuzun İstiklal Yoluna bölümünü bu gün Atamızın huzurunda tamamlayacağız ve sonraki aşamaya geçeceğiz.Ne olacağını yazımın devamında çok net göreceksiniz.
Şimdi İstiklal Yolundan Zafer Yoluna projemin 6 ve 7 nci günün akışına bırakıyorum kendimi.

6 ncı Gün 30 Haziran 2018 Çubuk-Ankara-Anıtkabir-Alagöz:

Çubuk Sabahı.
Çok erken uyandım, kahvaltımı hemen kamp yerimin yanındaki mesire alanında yaptım.Ve etrafta kimseler dolaşmaya başlamadan ben yola çıkmaya hazırım.Bu gün zamanında Ankara'ya ulaşmak ve doya doya Atamın huzurunda bulunmak arzusundayım.

O yüzden erkenden Çubuk'tan ayrılıyorum.

Ankara.
Çok hızlı hareket ederek Ankara'ya geldim sayılır.

Hemen Osman GÖKER' i arayıp Ankara'ya girmek üzere olduğumu beni karşılamasını söyledim, şaşırdı. Beni bu kadar erken beklemiyormuş.Ben bildiğim şekilde yoluma devam ettim, nasıl olsa Ankara' yı avucumun içi gibi biliyorum. Osman beni bir yerlerde yakalar.

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası) -Ankara
Sabah trafiği olmasına rağmen çok hızlı giriş yaptım Ankara'ya, Osman ile Etlik kavşağında buluşacaktık.Osman zamanında gelemeyince kendimi Ulus'ta Kurtuluş Savaşı Müzesinin içinde buldum. Osman'a da oraya gelmesini söyledim.
Osman gelinceye kadar yarım saatten fazla Kurtuluş Savaşı Müzesini (I. TBMM Binasını) gezdim. İçeride fotoğraf çekimi, yasak olduğundan çekip burada paylaşamadım. O duygu yüklü anlar bende saklı kalsın. İçeride çok duygulandığımı ayrıca belirtmek isterim.Ben Kurtuluş Savaşı Müzesi gezimi tamamladıktan sonra Osman'da gelmiş oldu ve bu hatıra fotoğrafını albüme koyduk.

Kurtuluş Savaşı Müzesi ( I. TBMM Binası) - Ankara;İttihat ve Terakki Fırkasının kulüp binası olarak düşünülen I. TBMM Binası’ nın projesi, Enver Paşa’ nın emriyle Evkaf (Vakıflar İdaresi) mimarı Salim Bey tarafından çizilmiş ve proje yapım işi Kolordu’da görevli askeri mimar Hasip Bey’ e verilmiştir. I. Ulusal Mimarlık dönemi yapılarından olan bina, 23 Nisan 1920 - 15 Ekim 1924 tarihleri arasında TBMM binası olarak kullanılmış, 1957 yılında müzeye dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bina 23 Nisan 1961 tarihinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi” 23 Nisan 1981 tarihinde de “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla ziyarete açılmıştır. 2009 yılında, TBMM Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde TBMM Başkanlığına devredilmiştir. Müze koleksiyonu içinde, Atatürk ve bazı milletvekillerine ait şahsi eşyalar, etnografik malzemeler, istiklal madalyaları, savaş araç ve gereçleri, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ nun müsveddeleri, telefon ve mors yazıcı gibi iletişim araçları ile yağlı boya tablolar bulunmaktadır.Kaynakça: Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. Ankara Rehberi. (2014)

2. TBMM Meclisi, Cumhuriyet Müzesi.
Cumhuriyet Müzesi' nde ülkemizdeki ilk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, fotoğraflar, cumhurbaşkanlarının özel eşyaları ile o dönemde mecliste alınan kararlar ve kanunlar sergilenir.
1923' te mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanan ve inşa edilen bu bina I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yetersiz kalması nedeniyle, II. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 18 Ekim 1924' te yeniden düzenlendi.

Yapı, Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin yer aldığı ahşap tavan süslemesi, kemerler, saçaklar ve çinilerin yer aldığı bölümlerle bu dönemin mimari özelliklerini yansıtır. Bu meclis binası, önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmaların imzalanması ve çok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylarının yaşandığı yerdir.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca sürdürdü. 30 Ekim 1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Kaynakça: Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü.Kurtuluş Savaşı Müzesini gezdik ama Cumhuriyet Müzesini gezemedik,o geziyi bir başka sefere bırakarak Anıtkabir'in yolunu tuttuk.
Anıtkabir.
En heyecanlı anlardayız.
I. ve 2.TBMM ziyaretlerinden sonra ANITKABİR'DEYİZ.
İnebolu'dan çıktık yola,İstiklal Yolunu izleyerek geldik Ankara'ya,görevimizi yapmış olmanın gururu ile şimdi Atamızın huzurundayız.
Günlerden cumartesi ve sabahın ilk saatleriyle beraber Anıtkabir'e yoğun ziyaretçi akını var.
Milletimizin Atasına olan saygısı ve yürekten bağlılığı gerçekten mutluluk verici.Zamanın Durduğu An.....
Saygı ile giriyorum Anıtkabir içine,yavaş ve emin adımlarla geliyorum,
 Mozele' nin başında duamı okuyup,saygı duruşunda bulunuyorum.
Anlamlı bir projede Atamın Mozele' sinin hemen başında görevimi yapmanın gururunu bir kez daha yaşıyorum.
İstiklal Yolundan Zafer Yoluna.
Bu proje için özel olarak yaptırdığım tişörtümle Anıtkabir'deyim.
Üç bölüm olarak yapmayı planladığım projenin İstiklal Yolu bölümünü burada Anıtkabir'de tamamlamanın gururunu yaşamaktayım.
Anıtkabir'de Atamıza saygımızı sunup,ruhuna duamızı okuduktan sonra İstiklal Yolundan Zafer Yoluna projemin ikinci bölümü için yolumuza devam edeceğiz.
ANITKABİR.
Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı' nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti' nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe' de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu 1.madde 2.fıkra gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir. 
Rasattepe (Anıttepe),Anıtkabir yapılmadan önce rasat (gözlem) istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe' nin ismi Rasattepe idi. 906 rakımlı bu tepede, MÖ. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir'in Rasattepe' de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi' nde sergilenmektedir. 
Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, ilk aşamada kamulaştırılma çalışmaları yapıldı ve 9 Ekim 1944 tarihinde yapıma başlandı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir sürede 4 aşamalı olarak 1953 yılında tamamlandı.Kaynak:Anıtkabir Derneği İnternet Sitesi.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi.
Anıtkabir ziyaretimiz tamamladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini gezmek için Atatürk'ün Mozelesinin bulunduğu  şeref salonun altına giriş yapıyoruz. Burada gördüğümüz kalabalık ziyaretçi grubu gururumu okşuyor, mutlu oluyorum ve bizde müze içinde gezmeye başlıyoruz.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi.
Anıtkabir'de Atatürk'ün mozelesinin bulunduğu şeref salonun altında bulunan 3 bin metrekarelik alanda kurulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi,özellikle farklı sergileme teknikleri ile Çanakkale,Sakarya,Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebeleri' ni, Türkiye Cumhuriyeti' nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı bir şekilde sunuyor.
Tören alanından Anıt bloğuna doğru bakıldığında, sağda yer alan Misak-ı Milli Kulesi' nin kapısından girilen müze,dört ana bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde Atatürk'ün özel eşyaları sergilenmekte,ikinci bölümde panorama ve yağlı boya tablolarla Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı;üçüncü bölümde ayrı ayrı tonozlarda Milli Mücadele ve devrimler anlatılmaktadır.Dördüncü bölümde ise Atatürk'e ait kitaplar ile bu kitapları okurken altını çizip notlar aldığı aldığı kısımlardan örnekler sergilenmektedir.
Misak-ı Milli Kulesi  ve İnkilap Kuleleri arasındaki ilk bölümde bulunan ve Atatürk'ün özel eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi, yeni sergileme tekniği ile düzenlenerek ve diğer bölümlerle birleştirilerek, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi adını almıştır.Kaynak;www.anitkabir.tsk.tr.

Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı Müzesi.
Yukarıdaki açıklamayı da yaptıktan sonra müze içinde rüya gibi bir geziye devam ettim.Bu gezi anında bir çok fotoğraf çekimi yaptım, bazı bölümlerde fotoğraf çekmek  yasak olduğundan albüme koyamadım. Ama burada bir kaç fotoğraf  yayınlayarak Müze hakkında biraz bilgi vermiş olabilirim.
 Anıtkabir ve müze ancak gezildiğinde, görüldüğünde daha iyi anlaşılır.
Her Türk Vatandaşı muhakkak buraya gelmelidir.


Sakarya Meydan Savaşı.
İnebolu'dan başlayıp, Kocatepe' de bitecek olan İstiklal Yolundan Zafer Yoluna projemizin, yolculuğumuzun, mücadelemizin birinci bölümü olan İnebolu'dan uzanıp Ankara'da son bulan İstiklal Yolunu Ankara'da Anıtkabir'de Atamızın huzurunda tamamladık.

Yine burada, Ankara'da, Anıtkabir'de, Atamızın huzurundan ikinci bölüme yani Sakarya Meydan Savaşı' nın olduğu bölgelere yolculuğumuz başlıyor.
İstiklal Yolundan Zafer Yoluna çok uzun bir yol,biz bu yolu kat etmek için çıktık yola.
Sonuna kadar da yol alacağız.

Alagöz.
Şehit Şerife Bacı' ların,Halime Çavuşların,nice bacılarımızın,dedelerimizin ve çocukların bin bir zahmetle aman demeden cepheye cephane taşıdıkları, Küre Dağlarını, Ilgaz Dağını, İndağını, Köroğlu Dağını aştığı İstiklal Yolunu aştık.
Onların ve tüm bu uğurda Şehit olanların ruhlarını şaad ettik.
Onlar bu yola boşuna çıkmadılar, Sakarya'ya, Dumlupınar'a cephane yetiştirdiler.
Yola onlar gibi İnebolu' dan çıktık,İstiklal Yolunu kat ettik. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi nin olduğu topraklara doğru yol alıyoruz.
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi' nde Karargah olarak kullandığı Alagöz' e gidiyoruz.

Alagöz Yolu.
Ankara-Polatlı yolunda 36 km yol aldıktan sonra Alagöz ve Alagöz Karargah Müzesi yazılı levhadan içeri giriyoruz.
Şimdiki hedefimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi' nde Karargah olarak kullandığı Alagöz Karargah Müzesi.
Alagöz Karargah Müzesi.
Anıtkabir'den ayrılırken Alagöz Karargah Müzesi' nin 17:00 ye kadar açık olduğunu öğrendik.Vakitlice gezmek için son sürat buraya 15:45 gibi geldik ama maalesef Alagöz Karargah Müzesi kapalıydı.
Görevliyi telefonla aradık ulaşamadık, ilgili telefonları da aradık görevlinin kısa zamanda geleceği söylendi ama çabamız boş çıktı.
Nasipte bu gün Alagöz Karargah Müzesi' ni gezememek varmış.
Özellikle benim, kesin kararım bu gece burada Alagöz' de kamp yapıp  yarın Müzenin açılış anında Alagöz Karargah Müzesi' ni detaylı bir şekilde gezmek.
Zaten Alagöz' de kamp atmak plan dahilindeydi ama Karargah Müzesi' ni gezdikten sonraydı,şimdi tam tersi olacak,önce kamp, sonra Müze gezisi.
Bu gece benim için çok anlamlı olacak,Alagöz Karargah Müzesini çok merak ediyorum.

Alagöz Karargah Müzesi.
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonunda Türk ordusu Sakarya hattına çekilirken Başkomutan Mustafa Kemal'in Karargahı ile Batı Cephesi Komutanlı Karargahı 1921 yılı Ağustosunda Alagöz' deki çiftlik binasına yerleşmişti.Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Nutuk'unda ''12 Ağustos 1921 günü Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi Fevzi Çakmak Paşa hazretleriyle beraber Polatlı'da cephe Karargahına gittik''diye yazdığı yer Alagöz Karargahı'dır.Düşmanın taarruzları kırılıp yüz geri edildikten sonrada muharebeleri daha yakından izlemek üzere Başkomutan yanında idealist arkadaşları olduğu halde 9 Eylül 1921'de gerekli personelle birlikte Polatlı'ya 6 km mesafedeki Karapınar köyüne yer değiştirip,Mürettep Kolordu Karargahı' nın yanına yerleşmiştir.Bu günkü mevki ile Alagöz Köyü,Ankara-Polatlı yoluna 4 km'lik bir tali yolla bağlıdır.Yol ayrımı Ankara'ya 36 km,Polatlı'ya 31 km uzaklıktadır.Mevki olarak Malıköy tren istasyonunun 9 km güney doğusunda bulunmaktadır.Bugün 45 hane,285 nüfusa sahip Alagöz köyü, o tarihte bir kaç binadan ibaret küçük bir çiftlik idi. Alagöz Köyü, Sakarya Meydan Savaşı sırasında Türk Orduları Başkomutanlık Karargah binasına sahip olmakla övünür.Bu köyün halkından,Türkoğlu Ali Ağa'ya ait çiftlik karargah olarak kullanılmıştır.

Alagöz Köyü yakınında Türkoğlu Çiftliğinin sahiplerinden Şerafettin Türkoğlu ve Mahmut Türkoğlu tarafından hibe edilen bu ev, Türk İstiklal Savaşı' nın şanlı sayfaları arasında yer alan Sakarya Meydan Muharebesi' nde Türk ordularına,onun kahraman Başkomutanına karargah vazifesi görmüş,Başkomutan Mustafa Kemal,Sakarya Muharebelerine ait buhranlı ve sevinçli bilgileri bu karargahta almıştır.Atatürk 23 Ağustos'tan 13 Eylül 1921 tarihine kadar 22 gün,22 gece aralıksız devam eden savaşın büyük bölümünü bu binadan idare etmiş,bütün planlarını burada hazırlamış,tarihi kararları burada vermiştir. Kaynak:www.anitkabir.tsk.tr

Alagöz' de Kamp.
Erken varmıştık Alagöz Köyüne.
Karargah Müzesini gezemedik ama o havayı doya doya yaşadık.Nasıl mı?
Alagöz Karargah Müzesi' nin önünden hiç ayrılmayarak.
Tam karşısında Alagöz Cami bahçesinde banklar bizim bekleme yerimiz oldu,suda bol olunca bol bol şahsi temizliğimizi yaptık.Yemeğimizi de orada yedik.Akşamda yine Alagöz Karargah Müzesinin karşısında bulunan kültür evinin bahçesine çadırlarımızı kurduk ve geceyi orada geçirdik.
 Karargah Müzesi ve çevresinden hiç ayrılmadan o havayı teneffüs ederek geceyi geçirdik.

Bu gün benim için çok önemli bir gündü.
İnebolu'dan Ankara'ya kadar İstiklal Yolu' nda Şehitlerimizin izinde yol alarak İstiklal Yolunu gururla bitirdiğim, gururlu bir şekilde Atamın huzuruna çıkarak,saygımı sunduğum ruhuna dua okuduğum bir gündü.
Ve aynı gün içinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Karargah olarak kullandığı Alagöz' deki, Alagöz Karargah Müzesi önündeyim ve burada geceyi geçireceğim.
Yarın yeni bir gün ve yeni bir yol haritası bizi bekliyor.

6 ncı Gün Çubuk-Ankara-Anıtkabir-Alagöz Rotası:92 kmPowered by Wikiloc
7 nci Gün 01 Temmuz 2018 Alagöz-Polatlı-Yassıhüyük-Çekirdeksiz:

Alagöz Sabahı.
Dediğim gibi hiç bir yere gitmedik, buradayız.
Alagöz Karargah Müzesi' nin tam karşısında Kültür Evinin bahçesinde kampımızı kurduk ve geceyi burada geçirdik.
Sabah gözümü ilk açtığımda gördüğüm ilk şey Alagöz Karargah Müzesi.
Şimdi ziyaret saatine kadar beklememiz gerek sonrada müze gezisi başlayacak.


Alagöz Karargah Müzesi.

Alagöz Karargah binası, Kütahya-Eskişehir savaşları sonunda Türk Ordusu Sakarya hattına çekilirken Başkomutan Mustafa Kemal’in karargahı olarak kullanılmıştır. 
Bu bina aynı zamanda Atatürk’ ün büyük Nutku’ nda “12 Ağustos 1920 günü Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi Fevzi Çakmak Paşa hazretleriyle beraber Polatlı ilçesinde cephe karargahına gittim” şeklindeki notu yazdığı yerdir. 
Bugünkü mevki ile Alagöz köyü, Ankara Polatlı yoluna 4 km’lik tali bir yolla bağlıdır. Yol ayrımı Ankara’ya 36 km, Polatlı ilçesine 31 km uzaklıktadır. Mevki olarak Malıköy tren istasyonunun yaklaşık 9 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Bugün, 45 hane ve 285 nüfuslu olan Alagöz köyü o tarihte birkaç binadan ibaret küçük bir çiftlik idi. Bu köyün halkından, Türkoğlu Ali Ağa’ya ait çiftlik evi karargah olarak kullanılmıştır. Atatürk, 23 Ağustos’tan 13 Eylül 1921 tarihine kadar 22 gün 22 gece aralıksız devam eden savaşın büyük bir bölümünün bu binadan idare etmiş, bütün planlarını burada hazırlamış, tarihi kararlarını burada vermiştir. 
Müze, Anıtkabir Komutanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 
Kaynakça: Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. Ankara Rehberi. (2014)


Sabah Kahvesi.

Sabah erken kalktık,kahvaltımızı Alagöz Cami bahçesinde Alagöz Karargah Müzesinin karşısında yaptık.
Sabırsızlıkla Karargah Müzesinin açılmasını beklerken sabah kahvesini de içtik.
Saat 09:00 da açılması gereken müze bir türlü açılmayınca sarıldım telefona,
görevli meğerse köyden biriymiş.2 dakika içinde çıktı geldi.Biraz sitem ettim, çünkü akşamdan beri bekledik ve kimse de bize görevlinin köyden birisi olduğu bilgisini vermedi.
Her neyse sonunda merak ile beklediğim Alagöz Karargah Müzesini gezeceğim.


Alagöz Karargah Müzesi.
Müzenin bir çok bölümünde fotoğraf çekimi yasak olduğundan,gördüklerimi hafızama kazıdım.
Görevlinin izin verdiği yerlerde ise kısıtlı ve flaşsız olarak çekimler yaptık.
Hayranlıkla gezdim Alagöz Karargah Müzesi' ni, Atamın konakladığı, Karargah olarak kullandığı bu yerde 2 saate yakın zaman geçirdik.
Manen doymuş bir şekilde, görevliye de teşekkür ederek, Alagöz Karargah Müzesi gezimizi sonlandırdık.

İstiklal Yolundan Zafer Yolu'na projemizde dün İstiklal Yolunu gurur içinde sonlandırmıştık,aynı gurur ve manevi duygularla şimdi Sakarya Meydan Muharebesi alanlarını Alagöz Karargah Müzesinden başlayarak gezmeye başlayacağız.

Alagöz-Polatlı Yolu.
30 kilometrelik bir yol bekliyor bizi, Polatlı'ya varmak için.
Ana yol olduğu için hızlı ve seri bir şekilde Polatlı'ya varmayı planlayarak yol alıyoruz.
Polatlı'ya gelmiştik ki Ferdi KIZIL kardeşim aradı.7 gündür projeye Osman GÖKER  ile devam ediyorduk,yarın itibari ile bize katılacağını söyledi.Bundan sonra yolumuza demek ki,3 kişi olarak devam edeceğiz, bu beni fazlasıyla sevindirdi. Ferdi'nin katılması bana çok büyük destek olacak.

Hatt-ı Müdafaa Yoktur,Sathı Müdafaa Vardır.
Öğlen vakti vardık Polatlı'ya.Öğlen yemeğine müteakip Polatlı'da gezimize başladık.
Polatlı bölgesinde haliyle Sakarya Meydan Muharebesi alanlarında bir kaç gün geçireceğiz.Öncesinde Polatlı ilçesini tanımak gerek.

 Polatlı;Polatlı ilçesine dair eskiye dair her hangi belgeye rastlanılmamıştır. O yüzden Polatlı'nın tarihi 100 yıl öncesine dayanır.
Polatlı’ya ait en eski tarihi kayıt Menteşe köyünün 1860 yılında bugünkü Polatlı ilçesinin 3 km güneyinde bulunan Sivritepe eteğinde yerleştiği, daha sonra bugün Zafer mahallesi olarak bilinen bölgeye taşındığıdır.
         
Polatlı’ nın tarihçesini incelerken Kurtuluş Savaşının en önemli olaylarından biri olan SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’ne değinmek yerinde olacaktır.
Sakarya Meydan Muharebesi Türk Milletinin maddi ve manevi bütün varlığı ile katıldığı, topyekün harp prensiplerine uygun olarak yapılmış bir muharebedir. Kaynak; Polatlı Kaymakamlığı.

Polatlı'yı Keşfedin; Duatepe, Sakarya Şehitler Anıtı,Yıldıztepe Mevziileri,Ilıcaözü Deresi Mevziileri,Toydemir Mevziileri,Gazi Tepe, Mangal Dağı,Türbe Tepe,Çal Dağı,Alagöz Karargah Müzesi,Polatlı Konakları,Gordion, Maliköy Tren Garı Müzesi,Mürettep Grup Komutanlığı Karargahı ve Zafer Tepe,Basri Kale Mevziileri,Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı ve Panoramo Müzesi,Sakarya Şehitliği,Yıldız Dağı Mevziileri.
Kaynak; Polatlı Belediyesi.
Sakarya Şehitleri.
Sakarya Meydan Muharebesinde 6137 Şehit,17307 yaralı olmak üzere 23.344 zaiyat vermişiz.
Polatlı ilçesinde ilk durağımız Sakarya Şehitleri için yapılan Şehitliği ziyaret oluyor.
Hepsinin ruhu şaad olsun,Allah onlardan daima razı olsun.

Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı Ve Müzesi.

Sakarya Meydan Savaşı sırasında şehit düşen askerler anısına Polatlı ilçesinin Şehitler Kaşı mevkiinde dikilen anıt 28 Ekim 1973 tarihinde ziyarete açılmıştır. Sakarya Şehitler Anıtı, anıt gövdesi, heykeller ve müzeden oluşur. Anıt gövdesi 915 rakımlı tepeden başlayıp başlangıçtan itibaren daralarak, 420 basamaklı yol boyunca 970 rakımına kadar yükselir. Yolun iki yanında yer alan sütunlar, savaşın üstün düşman güçlerine karşı kazanıldığının ifadesidir. Merdivenli yolun sonunda, Türk Ordusu’ nun kazandığı zaferin öyküsünü dile getiren kabartmalar ve müze yer almaktadır. Müzede Sakarya Meydan Savaşını belgelendiren fotoğraflar, belgeler ve çeşitli fotoğraflar sergilenmektedir.

Osman'ın uyum göstermemesi nedeniyle anıta çıkmadık ve Polatlı'dan ayrılarak İstiklal Yolundan Zafer Yoluna projemizdeki Sakarya Meydan Muharebesi alanlarını gezmeye devam ediyoruz.Ben daha sonra burayı muhakkak gezeceğim.


Basrikale Tepe Mevziileri.
31 Ağustos 1921’de Kartal Tepe düşman eline geçince dua tepedeki birliklerimiz çevrilme tehdidi karşısında Basrikale Tepeye çekildiler.Bu önemli arazi parçasını vermemek ve Polatlı istasyon (iskele) bölgesini korumak için defalarca süngü süngüye muharebeler yaşandı.Kahraman mürettep grup ve 38 inci alayın anısına, bu birliğin mevzileri aslına uygun olarak Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı tarafından Ağustos 2007 tarihinde yeniden iki hat şeklinde inşa edilmiştir.


Yassıhüyük,Gordion Müzesi,Midas Tümülüsü.
Medeniyetlerin başkenti Anadolu topraklarında yol alırken,bir kaç saatimizi de çok farklı alana kaydırıp,kısa bir kültür gezisi de yapıyoruz.

Yassıhüyük;
Köy adını köye bir km uzaklıkta Frigya imparatorluğunun;
Büyük İskenderi büyüleyen başşehri Gordion' u kapatan yassı tepeden alır.Yassıhöyük Mahallesi' nde MÖ 3000 yıllarında insanoğlunun yaşadığına dair belgeler bulunmaktadır.
Sırası ile Frigler, Lidyalılar, Hititler, Galatlar ve Romalılar hüküm sürmüş bu topraklarda.
Gordion;Efsanelere konu olmuş Antik Kenti ve araziyi kaplayan 100' ü aşan tümülüsleriyle eşsiz bir görüntüye sahiptir. Kazılardan çıkarılan eserlerin sergilendiği müzesi ve 355 m. çapında 55 m. yüksekliği ile Dünya' nın tek ahşap mezarı bu alandadır.
Gordion Müzesi;
Gordion müzesi, Ankara'nın Polatlı ilçesindedir. Gordion Yassıhöyük köyü' ndedir. Gordion' da Kral Midas' ın tümülüsü vardır. Ama Kral Midas'ın kemikleri alınarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülmüştür.

Duatepe Ve Çekirdeksiz.

 Çekirdeksiz Köyü Vahşeti.
Dua Tepe eteklerinde Gordion Antik Kentinin doğusunda yer alan Çekirdeksiz köyü en çok vahşete uğramış köyümüzdür.
Sakarya Meydan Muharebesinde yirmi beş haneli bu küçük köyden yalnız üç ev kalmıştır. Öteki evlerin hepsi yakılıp yıkılmıştır. Yunanlılar Dua Tepeden çekilirken, hayvan sürülerini götüremediklerinden onları da öldürmüşlerdir. Köyün her yeri yığın yığın hayvan leşleriyle dolmuştur.Burada yaşananlar savaştan sonra Yunan Mezalimi Araştırma Komitesi tarafından kayıt altına alınmıştır. Bu köyde yaşayan vatandaşlarımız. Yunan barbarlığı, zulmü, vahşeti karşısında kırık süngüsüyle, nasırlı elleriyle, kanıyla canıyla vatanlarını korumuşlardır.

Çekirdeksiz Köyü.
Sakarya Meydan Muharebesi zamanında Yunan'ın vahşetine uğrayan Çekirdeksiz köyünün hemen dışında su başında kamp yapıyoruz.
Bu, bu günün özel ve manevi anlarından bir tanesi.
Vahşete tanıklık etmiş, vahşete uğramış bu köyde geceyi kamp yaparak geçirmek benim için çok önemli.

Bu gün; İstiklal Yolundan Zafer Yoluna projemizde Alagöz Karargah Müzesini ziyaret ettik, Polatlı Sakarya Şehitliğini ziyaret ettik, Yassıhüyük' te kültürel bir gezi yaptık,Duatepe' nin eteklerinde bulunan ve Sakarya Meydan Muharebesi' nde Yunan vahşetine uğrayan Çekirdeksiz Köyünde kamp attık.
İstiklal Yolundan Zafer Yoluna yolculuğumuz Sakarya Meydan Muharebesi alanlarında devam ediyor, yarın başka bir güne uyanarak ve savaş alanlarını gezmeye, Şehitlikleri ziyaret etmeye devam edeceğiz.

7 nci Gün Alagöz-Polatlı-Yassıhüyük-Çekirdeksiz Rotası:70 KmPowered by Wikiloc


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.